Day

October 27, 2021
Tu trong công việc
Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm không chỉ là người có ảnh hưởng đến Phật giáo Đài Loan mà còn đối với nền học thuật Phật Giáo ngài cũng có không ít đóng góp. Những cuốn sách của Ngài luôn nhận được sự đón nhận từ rất nhiều độc giả. Hôm nay hãy cùng Sách Hay 24h khám...
Read More