Day

November 1, 2021
Sách Sông đông êm đềm
Chiến tranh, nỗi đau lớn nhất của loài người, chỉ toàn chết chóc và đau khổ, chỉ toàn máu và nước mắt, ở đấy, mạng người trở nên rẻ rúng, việc bắn chết một người trở thành bình thường, người với người nhìn nhau bằng căm hận. Nhưng cũng trong chiến tranh, người ta mới...
Read More